Program och scheman

Här lägger vi fortlöpande upp programpunkter och scheman för klasser.