Behandling av personuppgifter (GDPR)

Eskilstuna kommun behandlar person­uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden. Data­skydds­för­ord­ningen (General Data Protection Regulation, GDPR) bestämmer hur offentliga myndig­heter och företag ska behandla person­uppgifter. På eskilstuna.se får du information om hur vi i Eskilstuna kommun behandlar dina person­uppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.