Besöksinfo

Mässan ägde rum 15 mars 2024.

Framtidsdagen är till för att ge information och skapa inspiration för framtida studie- och yrkesval. Framtidsdagen är uppdelad på platserna Vuxenutbildningen och på Mälardalens universitet.

Mässan erbjuder

Inspirationsföreläsningar kommer ske på förmiddagen och eftermiddagen. Programmet finns här på hemsidan och på olika platser under mässdagen.

Möjlighet att prata med olika aktörer på arbetsmarknaden så att du kan skapa dig en bra uppfattning om yrken och andra möjligheter som finns för dig i framtiden.

Möjlighet att prata med olika utbildnings­områden så att du kan få en inblick i vilka studiemöjligheter som finns för dig.

Att tänka på som besökare

Under dagen kommer gymnasieskolornas årskurs två att vara schemalagda. Schemat kommer att finnas publicerat på hemsidan närmare mässdagen.

Om du kommer med grupper från olika arbetsmarknadsåtgärder, Vuxenutbildningen eller vill kompetenshöja kommer även ni att schemaläggas, håll koll på när ni kan besöka mässan.